/ Tjenester / Bistand

Øyeblikkelig bistand

Ring +47 98 48 00 00

Styrke din krisestab

Aeger Group øker kundens evne til krisehåndtering gjennom å tilføre krisestaben kompetanse. Vi kan på kort varsel bidra med rådgivere som har omfattende kompetanse innenfor sikkerhetsrelaterte problemstillinger og medie-/kommunikasjonsrådgivning.

Støtte på stedet

Aeger Group tilbyr krisehåndteringsteam som på kort varsel kan reise til regioner og områder hvor det er en påbegynnende eller fullt utviklet krise. Vi bistår kunden med sikkerhetsrådgivning, innhenting av lokal situasjonsforståelse og forbindelse/ dialog med lokale aktører.