/ Tjenester / Beredskapsplaner

Beredskapsplaner

Reisesikkerhet

Reisesikkerhetskonseptet vårt er utviklet for og utprøvd i alle områder med særskilte sikkerhetsutfordringer over hele verden. Produktet gir redusert sannsynlighet for hendelser som kan true dine ansattes sikkerhet, og øker sannsynligheten for at eventuelle hendelser får positivt utfall.

Beredskapsplaner

Beredskapsevne etableres gjennom erkjennelse av faktisk risiko, hensiktsmessig grunnsikring og proaktive planer for å hindre eller begrense en trussel eller farlig hendelse. Aeger Group bistår kunden med etablering av beredskap og evne til krisehåndtering. Våre tjenester inkluderer medie- og kommunikasjonsrådgiving av aller beste merke.

Risiko- og sårbarhetsanalyser

Vårt sikkerhetskonsept innebærer et bevisst og balansert forhold til hvilke risiko kunden aksepterer. Med utgangspunkt i denne forståelsen bistår vi med verdivurderinger, identifikasjon av trusler og kartlegging av sårbarheter – samt utarbeidelse av forslag til ulike alternative løsninger.

Beredskapsøvelser

Vi tilbyr planlegging og gjennomføring av øvelser for kundens beredskapsorganisasjon. Øvelsene skreddersys kundens behov og kan gjennomføres både som fullskalaøvelser og i mindre formater hvor relevante situasjoner spilles, diskuteres og løses.