/ Tjenester / Opplæring

Opplæring

Arbeid i risiko områder

Kurset gir elevene kunnskaper og ferdigheter for arbeidsopphold i områder med spesiell og krevende sikkerhetssituasjon. Kurset lærer deltakerne hvordan de skal opptre for å unngå og håndtere potensielt truende situasjoner i risikoland når de er på tjenesteoppdrag for arbeidsgiver.

Deltakerne lærer reduksjon av risiko og opprettholdelse av effektivitet gjennom grundig planlegging og gode forberedelser forut reise og opphold. Kurset vektlegger årvåkenhet og unngåelse av farlige situasjoner.

Deltakerne lærer også prinsipper og prosedyrer for håndtering av uønskede hendelser, innføring i opptreden ved kidnapping/ gisselscenarier og førstehjelp. Kurset gjennomføres som en kombinasjon av teori og praksis med en serie realistiske og utfordrende øvelser.

Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper og varer i 5 dager inklusive fire kveldsøkter. Kurset gjennomføres ved Aeger Groups treningsområde omtrent 30 minutters kjøretur fra Gardermoen.

Vi har egen tilbringertjeneste til/ fra Gardermoen. Deltakerne bor og oppholder seg på kursstedet.

Reisetrygghet

Kurset gir deltakerne grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for sikker og trygg gjennomføring av reisevirksomhet i moderat risikoutsatte områder.

Kurset dekker forberedelser forgjennomføring av reise og vektlegger særlig opptreden for unngåelse av hendelser under selve reisen. Deltakerne lærer også enkle teknikker for å handtere oppståtte situasjoner.

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av teori og praksis.

Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper og varer i 2 dager inklusive en kveldsøkt første dagen. Kurset gjennomføres ved Aeger Groups treningsområde omtrent 30 minutters kjøretur fra Gardermoen. Vi har egen tilbringertjeneste til/fra Gardermoen. Kurset kan også etter ønske gjennomføres på annet sted, og kan dessuten skreddersys etter dine behov.

Gisselsituasjoner

Kurset gir deltakerne kjennskap til gisselsituasjoner og personlig opptreden som gissel.

Kurset gir deltakerne en innføring i ulike typer kidnappings- og gisselsituasjoner, samt hvordan disse normalt forløper over tid. Deltakerne lærer også prinsipper og teknikker for hvordan øke sannsynligheten for overlevelse og lette tilværelsen som tilfangetatt.

Kurset har en veksling mellom teori og praksis.

Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper og varer i 8-10 timer. Kurset gjennomføres ved Aeger Groups treningsområde omtrent 30 minutters kjøretur fra Gardermoen. Vi har egen tilbringertjeneste til/fra Gardermoen.

Beredskapsøvelser

Vi tilbyr planlegging og gjennomføring av øvelser for kundens beredskapsorganisasjon. Øvelsene skreddersys kundens behov og kan gjennomføres både som fullskalaøvelser og i mindre formater hvor relevante situasjoner spilles, diskuteres og løses.